Европейският съвет за иновации започва своята дейност на 18 март 2021 г.

Европейският съвет за иновации (European Innovation Council, EIC) започва своята дейност на 18 март 2021 г. EIC е една от ключовите новости, които въвежда „Хоризонт Европа“. За да отбележи публикуването на работната програма и обявяването на първите конкурсни сесии, EIC организира двудневно събитие.

На 18 март церемонията за откриването на EIC ще включва приветствия от ръководители на държави и европейски институции, както и три кратки тематични сесии за приноса на EIC за икономическото възстановяване на Европа с ключови партньори от старт-ъп и изследователската общност, както и от фондове за рисков капитал.

На 19 март EIC ще предостави конкретна информация за това как работи EIC, как да се кандидатства по конкурсните сесии, какви са условията за допустимост и др.

Повече информация по темата можете да намерите като проследите следните препратки: