Европейският институт за иновации и технологии провежда три онлайн консултации с всички заинтересовани страни

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) провежда три онлайн консултации с всички заинтересовани страни. През 2019 г. Европейската комисия предложи нова стратегическа рамка, която да насочва бъдещата работа на EIT (Стратегическата програма за иновации на EIT за периода 2021-2027). В съответствие с тази програма EIT планира да подпомогне дейностите за регионално развитие чрез регионалната иновационна схема на EIT и да започне нова дейност за повишаване на иновационния капацитет на висшите учебни заведения в Европа. EIT търсим мнение и принос от всички заинтересовани страни в три области:

1)      EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS) post-2020

2)      New EIT Action to support the innovation capacity of Higher Education Institutions (HEIs)

3)      EIT Community – Open and Inclusive

Можете да проследите препратките по-горе за да получите достъп до специфичните за темата въпросници и да допринесете за бъдещата работа на EIT. Попълването на отделните въпросници отнема не повече от 10 минути. Въпросниците ще могат да бъдат попълвани до 15 ноември 2020 г.