Европейска помощ за обществени поръчки за иновации

Европейска помощ за обществени поръчки за иновации (EAFIP) обяви втората покана за подаване на проектни предложения. Помощта се предлага на всички публични купувачи от която и да е област на дейност в публичния сектор (здравеопазване, транспорт, ВиК, строителство, сигурност, образование, околна среда, енергетика, публична администрация и др.), които желаят да реализират конкретни проекти чрез Обществени поръчки за иновации (PCP & PPI).

EAFIP предлага безплатна подкрепа на обществените поръчки при проектирането и изпълнението на проекти за обществени поръчки за иновации.

Нови покани за кандидатстване за безплатна поддръжка ще бъдат отваряни на всеки 3 месеца.

Информация за втората покана за подаване на проектни предложения можете да намерите като проследите тази препратка. Крайният срок за кандидатстване по втората покана е 25 септември 2021 г.