Европейскатa комисия представи платформата Open Research Europe (ORE)

Новата платформа Open Research Europe (ORE), финансирана от Европейската комисия е нова, безплатна, отворена платформа за рецензии за резултати от изследвания финансирани от ЕС. Чрез платформата могат да се публикуват статии, категоризирани в шест области: природни науки, инженерни науки и технологии, медицински науки, селскостопански науки, социални науки, хуманитарни науки и изкуства. За всяка от шестте категории има различни видове публикации, вариращи от изследователски статии, до кратки доклади, есета, данни и др.

Open Research Europe ще улесни бенефициентите по „Хоризонт 2020“ при спазването на условията за отворен достъп на резултати от проекти финансирани от ЕС, без това да е свързано с допълнителни разходи за бенефициентите. ORE предлага на учените място за безплатно публикуване, за да могат да споделят резултати и експертиза, като същевременно  улеснява откритите и конструктивни изследователски дискусии. Дори ако финансираният от ЕС проект е приключил, могат да се изпращат публикации, произтичащи от резултати по проекта. Всяка публикация трябва да има поне един автор, който е бил, или все още е бенефициент по проект финансиран от ЕС.

Понастоящем уебсайтът на ORE съдържа всички необходими насоки (политики, процес на публикуване, научен консултативен съвет и често задавани въпроси), както и информация и инструкции за процеса на предоставяне на текстовете за публикация. Платформата вече е активна, но пълният набор от функционалности (търсене, групиране по области) ще станат активни през март 2021 г.