Европейската комисия прие работната програма на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) за 2022 г.

На 14 юли ЕК прие работната програма на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) за 2022 г. Тя включва над 2,4 милиарда евро за финансиране на безвъзмездни средства за около 1100 учени в ЕС и асоциираните държави. Това е най-големият досега годишен бюджет за безвъзмездни средства от ERC и втората работна програма на ERC в рамките на Хоризонт Европа.

Финансирането ще бъде предоставено в поредица от конкурси за безвъзмездни средства, реферирани от групи от международно известни изследователи. ERC възнамерява да подкрепи проекти, които разширяват границите на човешкото знание. Изследователи от всякаква националност и всяка научна област имат право, стига да работят в Европа или са готови да се преместят от други части на света.

Работната програма въвежда няколко промени в начина, по който се очаква кандидатите да опишат своя научен опит. Тези промени имат за цел допълнително да засилят привеждането на ERC в съответствие с принципите за оценка на научните изследвания, които признават присъщото качество на работата на изследователите и стойността и въздействието на всички изследователски резултати. Публикуваната работна програма включва календар на конкурсите за безвъзмездни средства.

По повод приемането на работната програма на ERC за 2022 г. ERC също обяви официалното си одобрение на Декларацията от Сан Франциско за оценка на научните изследвания (DORA), в съответствие с дългогодишното си придържане към най-високите стандарти за оценка на научните изследвания. ERC е убеден, че широкото прилагане на процедурите за оценка на научните изследвания, които интегрират принципите на DORA, е ключът към справедлив преход към отворената наука. съобщава

Повече информация може да намерите като проследите тази препратка.