Европейската комисия предлага бюджет от 17,3 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ през 2021 г.

Европейската комисия предлага бюджет от 17,3 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ през 2021 г.

На 24 юни 2020 г. Европейската комисия предложи бюджет на ЕС в размер на 166,7 милиарда евро за 2021 г., който да бъде допълнен с 211 милиарда евро безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда евро за заеми по програмата Next Generation EU – временният инструментът за възстановяване.

Предложението за бюджета за първата година на „Хоризонт Европа“ е 17,3 милиарда евро. Сумата трябва да помогне за увеличаване на европейската подкрепа за научни и иновационни дейности свързани със здравето и климата, от които 5 милиарда евро по линия на програмата Next Generation EU. Този бюджет има за цел да мобилизира значителни инвестиции през 2021 г. за справяне с непосредствените икономически и социални щети причинени от пандемията на коронавируса.

Можете да намерите допълнителна информация тук.