Европейската комисия започна публични консултации за актуализиране на Плана за действие за дигитално обучение

Европейската комисия започна публични консултации за актуализиране на Плана за действие за дигитално обучение

Успехът на дигиталната трансформация в полза на европейската икономика и европейското общество е основен приоритет на Европейската комисия, очертан в стратегията „Европа, готова за цифровата ера“. Образованието и обучението играят ключова роля за постигането на тази амбиция и гарантират, че всеки в Европа може да живее, работи и да се развива в дигиталната ера. Важно е да бъдем добре подготвени за все по-взаимосвързаното и глобализирано бъдеще и е необходимо да инвестираме в развитието на умения и компетенции.

Пандемията COVID-19 доведе до повсеместно затваряне на училищна и университети в опит да се ограничи разпространението на вируса. Повече от 100 милиона учащи и преподаватели, в Европа и по света са засегнати от този проблем. За да се гарантира, че ученето, преподаването и оценяването могат да продължат, цифровите технологии се използват в безпрецедентен мащаб.

В Плана за действие в областта на дигиталното образование са включени 11 действия в рамките на 3 приоритета:

  1. По-добро използване на цифровите технологии за преподаване и учене,
  2. Развиване на цифровите компетентности и умения,
  3. Подобряване на образованието чрез по-добър анализ на данни и предвиждане.

През септември 2020 г. Европейската комисия възнамерява да актуализира плана си за действие в областта на цифровото образование и да работи допълнително за висококачествено и приобщаващо образование и обучение в ерата на цифровите технологии. Новият план за действие ще бъде важна част от плана за възстановяване на ЕС от следващо поколение, като подкрепя държавите-членки и образователните институции.

За да гарантира, че новият план за действие в областта на цифровото образование е взел предвид поуките от опита натрупани по време на кризата COVID-19 и че подкрепя образованието и обучението чрез дългосрочна дигитална трансформация, Комисията започна публични консултации по темата. Консултациите засягат цялостното въздействие на провокирания от COVID-19 шок за системите за образование и обучение, техните очаквания до края на кризата и очакванията, свързани с последващия период на възстановяване. Консултацията завършва с набор от въпроси относно визията на респондентите за дигитално образование в Европа.

Можете да участвате и допринесете за тази консултация, като попълните онлайн въпросник, който ще е активен до 4 септември 2020 г. Условията и препратките към въпросника можете да намерите на тематичната страница на уебсайта на Европейската комисия (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan/public-consultation).