Европейската комисия обяви втори специализиран конкурс за изразяване на интерес за участие в проекти – H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2

На 19 май т. г. в изпълнение на приоритетите от Плана за действие ERAvsCorona, Европейската комисия (ЕК) обяви втори специализиран конкурс за изразяване на интерес за участие в проекти – H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2, за изследвания насочени към борбата с новия коронавирус SARS-COV-19.

Ориентацията на проектите е към разработване на иновативни и бързо приложими, свързани със здравето подходи за реагиране на кризата със SARS-COV-19 и за постигане на резултати, които да повишат равнището на готовност на здравните системи за борба с новия коронавирус SARS-COV-19.

Настоящият конкурс е продължение на по-рано обявения H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020, който беше насочен към изследвания за създаване на методологии за диагностика, лекарства, терапии и ваксини, както и към клинични, епидемиологични и социални проучвания. Новообявеният конкурс е замислен с цел завършеност на процеса на извеждането на постигнати вече работещи решения до обществената сфера, транслирането им към иновационната индустрия и практическо приложение на научните разработки.

Следвайки поставеният замисъл, с този конкурс се цели предоставяне на инструменти за подпомагане гъвкавостта на иновативната индустрия (включително малки и средни предприятия), за преориентиране и адаптиране на производствени мощности към изискванията за справяне с предизвикателството SARS-COV-19, като по този начин се  осигури бърз преход към по-високо ниво на готовност на здравните системи.

Конкурсът предвижда гъвкави схеми при договаряне и прилагане на специфични финансови инструменти за подпомагане на иновативни дейности. Здравните доставчици ще могат да бъдат финансирани директно, ще бъдат подпомогнати инкубаторни дейности и дейности по изработване на дизайн, оценка и стандартизация на специфични продукти, специализирани материали, прототипиране, медицинска апаратура, тестване на медицинска екипировка и др.

Съществено внимание се обръща още и на социалните и икономически въздействия от реакцията към епидемията и на психичното здраве. В рамките на този конкурс ще бъдат предоставени възможности за даване на насоки към здравните органи относно бъдещи здравни намеси и ще бъде подпомогнато прилагането на конкретни действия. Предвижда се изготвяне на цялостна общоевропейска оценка на социалните, икономическите и политическите въздействия на епидемията и реакциите към нея с оглед подобряване устойчивостта на индустрията и обществото и бързото възстановяване от настоящата извънредна ситуация в здравеопазването.

Важно изискване е получените резултати да са изцяло достъпни в полза на обществото и приложими към други индустриални сектори.

Ще бъде приветствано разгръщането на сътрудничество с национални и / или европейски биобанки, като BBMRI, както и с глобални инициативи.

Конкурсът H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2 ще разпредели индикативен бюджет от 122 млн. евро в пет тематични области. Одобрените проекти ще имат продължителност на изпълнение от 3 до 24 месеца. Определянето на размерите на грантовете и тяхното подписване ще се осъществява съгласно ревизираните финансови решения от края на м. май 2020 г.

Темите на конкурса H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2, представени по-долу, са достъпни за кандидатите на официалния портал на ЕК и са насочени към:

 • Преориентиране на производства към жизненоважни медицински консумативи и оборудване;
 • Медицински технологии, цифрови инструменти и изкуствен интелект (AI) за подобряване на наблюдението и грижите посредством висока технологична готовност (TRL);
 • Поведенческо, социално и икономическо въздействие на епидемията;
 • Паневропейски сътрудничества на тема SARS-COV-19;
 • Мрежи от съществуващи европейки и международни сътрудничества във връзка с SARS-COV-19.

Следващите линкове водят към съответните обяви:

Крайният срок за кандидатстване по всички обяви е 11 юни 2020 г., 17:00 ч. Брюкселско време

Определени бяха контактни лица от Европейската комисия за консултации по темите, както следва:

 • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A – Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment
  Carmine Marzano – Carmine.Marzano@ec.europa.eu
 • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B – Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels (TRL)
  Saila Rinne – Saila.Rinne@ec.europa.eu
 • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C – Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response
  Pilar Gonzalez Pantaleon – Maria-Del-Pilar.Gonzalez-Pantaleon@ec.europa.eu
 • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D – Pan-European COVID-19 cohorts
  Christian Desaintes – Christian.Desaintes@ec.europa.eu
 • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E – Networking of existing EU and international cohorts of relevance to COVID-19
  Beatrice Lucaroni – Beatrice.Lucaroni@ec.europa.eu

Европеската комисия проведе и видеопредставяне на детайлите по условията за участие за всяка от темите. Пълен запис на представянето е наличен тук: https://webcast.ec.europa.eu/2nd-call-infosession-20may2020

Като координатор на участието в програмите и инициативите за научно сътрудничеството на България Министерството на образованието и науката проследява и подпомага участието на български учени в тях. Във връзка с това поощряваме кандидатите, проявяващи намерение за участие в конкурсите, да се свържат с  дирекция „Наука“.