Д-р Хари Кришна КОДУРУ (ННП „Петър Берон“)

Д-р Хари Кришна КОДУРУ е роден в град Неллор в щата Андхра Прадеш, Индия. Той е магистър по философия и притежава докторска степен от Катедрата по физика на Sri Venkateswara University. По време на докторската степен той извършва научноизследователската работа“Chromogenic Metal oxide thin films, grown by activated reactive evaporation technique, for Electro & Photo-Chromic applications”.

Стипендиант е на Bernardino Telesio за докторската си степен в катедрата по физика на Университета на Калабрия (UNICAL), Козенца, Италия. По време на втората си докторска степен той получава чудесната възможност да извърши изследователска работа в две научни области: „Студените плазмени полимеризирани полимерни тънки филми за структурни приложения“, които се провеждат под ръководството на проф. Никола Скарамуза, Катедра по физика , UNICAL и „Изработване и характеризиране на хиперболични метаматериали (HMM) за подобряване на заявленията за спонтанни емисии“, които се провеждат под ръководството на проф. Джузепе Странги, Катедра по физика, Университета Case Western Reserve (CASE), Охайо, САЩ.

Д-р Хари Кришна Кодуру успява да получи италианска стипендия на MIUR, за да работи в проекта, озаглавен „Изследване на нанофизиката на интерфейса на твърдата повърхност“ като докторант в лабораторията на проф. Никола Скарамуза, катедра „Физика“, Университет на Калабрия (UNICAL), Козенца, Италия. Той изработва структури от „полимер / наночастици“, използвайки техника на полимеризация на студена плазма, с тънки слоеве от „Ag / Au нано-частици“, вградени в тънките филми на матричния полимер, и изследва ролята на тънки слоеве наночастици за микроструктурни, оптични и диелектрични свойства. В момента изследователски интереси на д-р Кодуро са фокусирани върху производството и характеризирането на нанокомпозитни твърди полимерни електролитни мембрани за натриеви йонни и магнезиеви йонни батерии.