Д-р Елена Цанкова (ННП „Петър Берон“)

 

Д-р Елена Цанкова завършва бакалавър по Интегрирана социална и когнитивна психология в Университет Якобс Бремен, Бремен, Германия, следва магистър Невро-когнитивна психология в Университет Лудвиг-Максимилиян, Мюнхен, Германия. Получава докторската си степен по психология през 2013 година в Университет Якобс Бремен, Бремен, Германия с тема на дисертацията: „Първи впечатления за надеждност: ролите на обекта на впечатлението, на формиращия впечатлението и на физическата среда“. От 2020 година е изследовател в Департамент Психология, ИИНЧ-БАН. Научните интереси на д-р Цанкова са свързани с формирането на първи впечатления, интернет поведение, доверие и надеждност, емоции, невербална комуникация.

           През 2019 година печели финансиране за проекта си Мета точност на първите впечатления онлайн от Националната научна програма „Петър Берон“. Ето и кратко резюме на проекта:

Първите впечатления оказват силно влияние върху поведението на личността. Значителна част от комуникацията в наши дни се осъществява онлайн и това придава особена важност на първите впечатления, формирани в интернет. С цел подобряване на комуникацията и избягване на недоразуменията си заслужава да се проучат и разберат първите впечатления, които се създават онлайн. Чрез bottom-up подход проектът ще идентифицира и изследва в серия от експерименти различни фактори, които определят колко добре разбираме първите впечатления, които създаваме за себе си онлайн. Крайната цел на проекта е да въведе и утвърди кибер психологията като нова дисциплина в българския академичен свят.