Доц. Д-р Камен Козарев (ННП „ВИХРЕН“)

Доц. Д-р Камен Козарев получава бакалавърска степен по астрофизика през 2005г. от университета Уилямс Колидж в Масачузетс, САЩ. Получава магистърска степен през 2009г. и докторантска през 2013г. по астрономия от Бостънския университет в Бостън, Масачузетс, САЩ. Специализира 6 години в Центъра по астрофизика Харвард- Смитсониън в Кеймбридж, Масачузетс. От края на 2016г. работи към Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН. Хоноруван преподавател е в Катедрата по астрономия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Научните изследвания на доц. Козарев са насочени към наблюдения с наземни и космически телескопи на слънчеви изригвания, при които се изхвърлят огромни облаци плазма и магнитно поле в междупланетното пространство. Също така, той разработва и анализира аналитични и числени модели на ускорението на заредени частици (предимно протони) до релативистични енергии в ударни вълни при големи слънчеви изригвания. Целта е да се определи ефектът на ударните вълни върху ускорението на заредените частици и разпространението им в Слънчевата система. Резултатите от наблюденията и моделите са търсени от международните космически агенции, за да прогнозират радиационната обстановка в междупланетното пространство, прекосявано от техните мисии.

Освен научните си интереси, доц. Козарев е много активен в популяризирането на науката- редовно изнася лекции по астрономия в училища и университети, организира представянето на ИА с НАО на Софийския фестивал на науката; редовно участва в провеждането на програмата „Космически предизвикателства“, чиято цел е да срещне младите хора с водещи космически специалисти от цял свят. Доц. Козарев е един от създателите на новия дигитален 3D планетариум в Природонаучния музей в Пловдив.

Проект “Modeling and Observational Integrated Investigations of Coronal Solar Eruptions” (MOSAIICS) – “Интегрирани изследвания на слънчеви коронални изригвания чрез моделиране и наблюдения”. Проектът MOSAIICS обединява иновативни интердисциплинарни методологии за изследване на слънчеви изригвания с помощта на нови наблюдения, моделиране, и изкуствен интелект. Проектът е с три етапа и има продължителност от 5 години. Целта на първия етап е разработка на иновативни автоматизирани алгоритми и методи за машинно самообучение (изкуствен интелект) за анализ на слънчеви телескопични изображения. Огромното количество данни налагат разработването на такъв “умен” подход за анализирането им. Вторият етап на проекта се фокусира върху анализа на телескопични наблюдения на слънчеви изригвания в радио вълни и далечен ултравиолет в комбинация с директни наблюдения на частици близо до Земята. В третия етап на проекта, резултатите от предишните два ще се използват за създаване и прилагане на детайлни реалистични модели за прогнозиране ускорението на високоенергитични слънчеви коронални йони и електрони и разпространението им в междупланетното пространство.