Допълнителни 150 милиона евро за Европейския съвет за иновации за финансиране на водещи до пробив идеи за справяне с коронавируса

Пилотният “Ускорител“ на Европейския съвет за иновации (ЕСИ) ще разполага с допълнителни 150 милиона евро за подкрепа на решаващи иновации за справяне с кризата с коронавируса. Допълнителният бюджет, одобрен от Европейската комисия на 30 април т.г., ще бъде насочен за финансиране на най-добрите стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП), които са кандидатствали до м. март т.г..

Комисията също така ще присъди специални „Печати за високи постижения“ на висококачествени приложения в борбата с коронавируса, предназначени за тези компании , които не могат да бъдат финансирани с отпуснатата сума, за да бъде подкрепено финансирането им от други източници. Този списък с компании ще бъде обявен в края на м. май.

Мария Габриел, комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви:

„С Европейския съвет за иновации ние се стремим да бъдем гъвкави, адаптивни и бързи, точно като предприемачите, които подкрепяме. Този отговор, само в рамките на няколко седмици, за увеличаване на финансирането на „Ускорителя“ на ЕСИ за иновации, свързани с борбата с коронавируса, показва колко бързо можем да действаме при неотложна спешна ситуация. Това демонстрира нашата силна подкрепа за най-добрите предприемачи и компании в тяхната незаменима работа в предоставянето на решения срещу коронавируса“.

Обявените 150 милиона евро, заложени в ревизираната пилотна работна програма на Европейския съвет за иновации, са специално предназначени за компании, разработващи иновации в областта на борбата с коронавируса, и са допълнителни от вече обявените на 25 март 164 милиона евро, които ще бъдат използвани за подкрепа на широк спектър от други водещи до пробив иновации.

Рекорден брой от близо 4000 стартиращи и МСП са кандидатствали в пилотния „Ускорител“ на ЕСИ през м. март – над 1000 от тях са разработили иновации, насочени към справяне с епидемията от коронавирус. Дистанционната оценка на всички кандидатури вече приключи и кандидатите с най-високо класиране са поканени на интервюта от 11 до 20 май 2020 г., където специалисти в конкретни области, свързани с коронавируса, са специално назначени, за да помогнат при избора на най-силните предложения.

Тази подкрепа за стартиращи фирми и МСП е част от координирания отговор от страна на Комисията по отношение на епидемията от коронавирус.

Оригиналът на статията на английски език е достъпен тук.