Документи и ръководства по РП „Хоризонт Европа“

Тази седмица беше публикувано програмното ръководство по „Хоризонт Европа“, което можете да разгледате и изтеглите като проследите следната препратка. В  документа са представени структурата, основните аспекти и новостите в „Хоризонт Европа“.

Онлайн ръководството, в което подробно е описано как се работи с онлайн системата – регистриране на организацията, подаване на проектно предложение, подписване на грантовото споразумение и неговото управление и др., можете да изтеглите чрез линка по-долу в новината. Ръководство по подготовка на грантово споразумение ще бъде публикувано на по-късен етап на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf.

Допълнителна информация ще бъде предоставена и в рамките на тематичните информационни дни: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/.

Линкове за изтегляне на документи: