Доктор Марин Буков (ННП „ВИХРЕН“)

Доктор Марин Буков е завършил средното си образование в 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София.  Завършва бакалавър по физика и бакалавър по математика в Мюнхенски университет Лудвиг-Максимилиан през 2011г. През 2013г. придобива своята магистърска степен по физика в същия университет. Научна степен „доктор“ придобива в Бостънският университет в Бостън, Масачузетс. След своята докторантура завършва Калифорнийски университет. Неговите научни интереси са в областта на квантовата физика. Допълнителна информация за научните интереси и проекти на д-р. Буков може да видите на: https://mgbukov.github.io/

Д-р. Буков е отличен е с Индивидуална стипендия на Мари Склодовска- Кюри през 2020. Също така, печели стипендия за докторантура на Фондация „Мур“ през 2017г. Носител е на мемориална награда на Алваро Рокаро като признание за изключителни постижения във физиката през 2017г., както и на наградата „Гертруда и Морис Голдхабер“. Получава Награда DAAD през 2012г. за изключителните постижения на чуждестранен студент в германските университети. Печели стипендия, финансирана от Бавария за изследвания и изкуства на Министерството на науките в Бавария (2009-2013г.).

Обучение с утвърждение за контрол на неравновесна квантова материя

Способността да се манипулира квантова материя в състояние на равновесие е фундаментално постижение на физиката на 20. век. Основна цел на съвременната физика е да разшири тези познания към системи извън равновесие. Разположени на границата между равновесието и неравновесието, периодично задвижваните („Флокè“) системи се явяват особено подходящи за тази цел. Използвайки периодични задвижвания, експерименти с ултрастудени атоми могат да пресъздават такива явления, недостъпни досега в конвенционалните материали, като изкуствени калибровъчни полета или топологична и динамично-локализирана материя. Познанието ни за това, как да манипулираме системи, изложени на интензивни периодични задвижвания, е в начален стадий, особено относно силно-взаимодействащи системи. Предлагаме настоящите ограничения да се преодолеят чрез комбиниране на алгоритми от изкуствения интелект с идеи от статистическата физика и квантовия контрол. Ще разработим нова теоретична рамка за неадиабатичен контрол на квантовото състояние на много тела, подложени на силни периодични задвижвания, която лежи в основата на оптималното скремблиране, вплитане, загряване и охлаждане на квантови състояния. Разбирането на динамичните свойства на системите с много тела ще подобри най-съвременните техники за манипулиране в студени атоми, йони, хванати в оптична уловка, свръхпроводящи кюбити и квантови твърди тела. Към инструментариума за квантов контрол ще добавим обучението с утвърждение – една от най-обещаващите техники в областта на изкуствения интелект. Дълбокото обучение с утвърждение е изключително подходящо за манипулиране на неравновесни състояния, тъй като е способно да идентифицира ефективни макроскопични степени на свобода, дори когато решения на микроскопичните уравнения на движение не са налични. Откриването на физически принципи за неравновесен контрол има потенциал да разкрие нови взаимовръзки между квантовата динамика, статистическата механика, оптималното управление и машинното обучение. Нашето предложение установява пътна карта за създаване на бъдещи материали и технологии, основаващи се на неравновесни процеси в кондензираната материя, квантовата оптика и квантовите изчисления.