Регламент 2021-695 за създаване на Хоризонт Европа

Регламент 2021-695 за създаване на Хоризонт Европа