Декларация от Сорбона относно правата върху данни от научни изследвания

В началото на 2020 г., в университета в Сорбона се проведе международна среща на високо равнище по темата за правата върху данни от научни изследвания. Тази инициатива обедини девет мрежи от университети, които интензивно развиват научноизследователска дейност.

В резултат на тази среща беше подписана  „Декларацията от Сорбона“ относно правата на данните от изследванията. Tекстa на Декларацията потвърждава готовността на университетите да споделят своите данни, като същевременно призовава правителствата да приемат ясна правна рамка, която да регулира това споделяне и да осигурят средства за въвеждането й.

Съвместно организирана от Sorbonne University, University of Amsterdam (UvA) и University College London (UCL), тази среща е безпрецедентна по своя мащаб и обединява девет мрежи, представляващи около 200 от университета, които интензивно развиват научноизследователска дейност.

Подписването на „Декларацията от Сорбона“ е амбициозно послание към международната научна общност и към правителствата за финансиране на научните изследвания. Този рамков документ, предназначен да насърчи споделянето и правилното използване на данни, призовава публичните и частните научноизследователски общности да се присъединят към този ангажимент. Това е послание към правителствата и организациите финансиращи научни изследвания да предоставят на университетите финансови средства и подходящата правна рамка за осигуряване на споделянето на данни (open data).

Това е съществен въпрос засягащ качеството и прозрачността на научните изследванията. Това е и важен икономически въпрос – финансирани до голяма степен с публични средства, данните от научните изследвания представляват инвестиции в размер на десетки милиарди евро в световен мащаб. Следователно целта е тези данни да бъдат достъпни, за да се ускорят научните открития и икономическото развитие.

 

Research Data Rights Summit, at Sorbonne Université, campus Pierre et Marie Curie on January 27th 2020.

Декларацията можете да разгледате и изтеглите от тук.

За да подкрепите декларацията от името на вашата организация, моля, свържете се с Research-Data-Rights@sorbonne-universite.fr, като посочите името на вашата организация, вашето име и предоставите информация за контакт.

Допълнителна информация можете да намерите на https://sorbonnedatadeclaration.eu/.