Германски научноизследователски екипи и водещи учени от различни области споделят опит по темата SARS-CoV-2/COVID-19

Германски научноизследователски екипи и водещи учени от различни области споделят опит по темата SARS-CoV-2/COVID-19

От началото на пандемията SARS-CoV-2/COVID-19, Германската национална академия на науките “Леополдина” предоставя научни съвети на германското федерално правителство, на другите вземащи решения органи и на широката общественост в Германия.

Научноизследователски екипи и водещи учени от различни области представиха 3 ad-hoc публикации за своите изследвания по темата:

Публикацията от 13 април съдържа препоръки по следните въпроси: оптимизиране на събирането на данни, диференцирана оценка на риска, психологическо и социално въздействие, правни и конституционни аспекти, постепенно нормализиране на обществения живот и възстановяване на училищата, икономическа и финансова политика и устойчивост. Епидемиологичните, хигиенните и медицинските препоръки от предишните две изявления остават в сила.

Германската национална академия на науките “Леополдина” ще продължи да споделя информация и да предлага научни съвети за различни аспекти на пандемията. Допълнителна информация е достъпна на www.leopoldina.org/en/coronavirus.

Създалата се в резултат на пандемията ситуация показа, че научната експертиза е от критично значение. Освен това, международното (научно) сътрудничество остава изключително важно, както за непосредственото справяне с пандемията, така и по отношение на последствията за обществото, икономиката, политиката и околната среда.