Линк за изтегляне на Годишния доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в страната за 2019 г.

Линк за изтегляне на Годишния доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в страната за 2019 г.