Възстановяване на Европа чрез научни изследвания и иновации

Възстановяване на Европа чрез научни изследвания и иновации

Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия публикува визия за възстановяване на Европа чрез научни изследвания и иновации.

На 27 май 2020 г. Комисията прие мащабен пакет за възстановяване, включващ политики и финансиране за научни изследвания и иновации. Визията има два аспекта. Първо, инструментът за възстановяване на ЕС от следващо поколение със свежо финансиране от финансовите пазари и второ – по-голям бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г.

Научноизследователската и развойна дейност се счита за критична за справяне с кризата, за подобряване на здравеопазването, за европейската зелена сделка и за цифровата трансформация на икономиката. От съществено значение е да се подпомогнат пробивните иновации, стартиращите фирми и МСП, както и нетехнологичните и социални иновации. Поради това се предлага новата Рамкова програма „Хоризонт Европа“ да получи значително допълнително финансиране в размер на 13,5 милиарда евро.

Научните изследвания и иновациите са механизми за осигуряване на устойчиво възстановяване, като същевременно се повишава устойчивостта на европейските производствени сектори, конкурентоспособността и трансформацията на социално-икономическите системи.

 

Документът можете да разгледате и изтеглите от тук.