Възможност за включване в европейска карта на технологичните центрове

Европейската комисия (DG GROW) е процес на картографиране на технологичните центрове, които работят в областта на съвременните индустриални технологии (Advanced Technologies for Industry – ATI) в Европа. Повече информация за тази инициатива можете да намерите на следния уеб адрес: https://ati.ec.europa.eu/technology-centre/mapping.

Картографирането е част от политиката на Европейската комисия за по-добро насърчаване на сътрудничеството между технологичните центрове в цяла Европа, в координация с работата по европейските цифрови иновационни центрове, инициативата KET4CleanProduction, инициативата ADMA и проекта PITCCH.

В тази връзка, Еропейската комисия се обръща с покана към технологичните центрове, които желаят да работят с МСП и индустрията да споделят информация и да бъдат включени в картата на ATI технологичните центрове. Това картографиране включва съществуващи технологични центрове в Европа, работещи в следните области:

∙             Изкуствен интелект;

∙             Сигурност;

∙             Свързаност;

∙             Обогатена/виртуална реалност;

∙             Големи данни;

∙             Блокчейн;

∙             Облачни технологии;

∙             Интернет на нещата;

∙             Мобилни технологии и корпоративна мобилност;

∙             Роботика;

∙             Авангардни производствени технологии;

∙             Микро- и наноелектроника;

∙             Авангардни материали;

∙             Фотоника;

∙             Нанотехнологии;

∙             Индустриални биотехнологии.

Критериите за включване можете да разгледате като проследите тази препратка. Технологичните центрове се определят като публични или частни организации, извършващи приложни изследвания и разработват близки до пазара иновации (нива на технологична готовност TRL 3 до 8) в областта на съвременните индустриални технологии.