Второ експресно проучване на SHARE ERIC България във връзка с извънредното положение

Български учени от Института по философия и социология при БАН, в рамките на националната инфраструктура “SHARE ERIC България” подготвиха втора вълна на онлайн изследване, с което да проучат влиянието на Извънредното положение заради Пандемията от Коронавирус в България върху основни области от обществения живот.

Как се справят семействата в условията на извънредната епидемична обстановка заради пандемията с Коронавирус?

Как се е променил животът от въвеждане на Извънредното положение през пролетта и сега в условията на частични мерки и почти година след началото на пандемията?

Как се справят семействата и децата в условията на дистанционно и онлайн обучение?

Как се оценяват възможностите за ваксина и какви са очакванията на хората за развитието на пандемията?

Авторите на изследването гл. ас. д-р Габриела Йорданова и гл. ас. д-р Екатерина Маркова от Института по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) имат за задача да изследват задълбочено въздействието на пандемията върху личния и семеен живот и да се предложат механизми за по-лесно справяне със социално-икономическата криза след пандемията от Коронавирус.

Анкетата е достъпна на адрес: https://www.surveymonkey.com/r/QJBRW7Y