Виртуален семинар на тема „Управление на  данни“ (24 юли 2020 г. от 11:00 ч.)

Виртуален семинар на тема „Управление на  данни“ (24 юли 2020 г. от 11:00 ч.)

Българският екип на Алианса за Научно-изследователски данни (RDA BG Node) организира виртуален семинар на тема „Управление на  данни“ (Data Management). Събитието ще се проведе на 24 юли 2020 г. от 11:00 до 13:00 ч. За регистрация е необходимо да изпратите имейл до Катина Панчева (katina@fmi.uni-sofia.bg). На регистрираните участници в събитието ще бъде изпратен линк към YouTube каналa, който ще предава живо уебинара.

Предварителна програма  на виртуалния семинар на темаУправление на  данни (Data Management)

Филм за работата на български участници в областта на събиране, съхраняване и многократно използване на данни от научни изследвания на база интервюта с:

 • г-жа Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката,
 • г-жа Ваня Грашкина, изпълнителен директор на НАЦИД,
 • проф. Кирил Симов координатор на КЛАРИН-България (CLARIN е европейска изследователска инфраструктура от пътната карта на ESFRI),
 • д-р Димитър Илиев координатор на Дария България (DARIAH е европейска изследователска инфраструктура от пътната карта на ESFRI),
 • проф. д-р Красен Стефанов, координатор на програмата за научни изследвания ИКТ в НОС,
 • проф. д-р Мария Нишева, съкоординатор на RDA BG Node, зам.-декан с ресор “докторанти”, ФМИ, СУ,
 • проф. дфн Ани Пройкова, съкоординатор на RDA BG Node и председател на стратегическата работна група за Данни, Изчисления и дигитални (цифрови) инфраструктури (SWG DIGIT, ESFRI).

Уебинарът ще предостави възможности за дискусии по различни теми, в контекста на управлението на данни, с участието на:

 1.  г-жа Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката по темата за политиката на България за отворена наука;
 1. доц. д-р Андрей Чорбанов, ръководител на лаборатория по експериментална имунология, Институт по микробиология, БАН, по темата за ролята на качеството на данните за анализ и взимане на решения (случай COVID-19);
 1. Представяне на участието в събитието „RDA Global Adoption Week“ (15 до 19 юни 2020 г. от доц. д-р Димитър Василев, ФМИ-СУ, член на работна групата на RDA;
 1. Възможност за получаване на RDA сертификат за хранилища на данни в България подробно представяне от г-жа Франсоаз Генова (член на е-IRG и доскорошен директор на  Strasbourg astronomical data centre CDS);
 1. Връзки между ИКТ в НОС и българският възел на RDA – проф. д-р Красен Стефанов;
 1. Връзки и взаимодействия между членовете на RDA-Europe с EOSC (European Open Science Cloud) – проф. дфн Ани Пройкова;
 1. Възможно участие на българските членове на RDA в работни групи и създаване на нови инициативни групи по предложение на български участници – проф. д-р Мария Нишева;
 1. Българският портал за отворена наука – г-жа  Ваня Грашкина.