Великобритания с нова международна образователна програма за обмен "Тюринг"

Великобритания с нова международна образователна програма за обмен “Тюринг”

След BREXIT, Великобритания ще се присъедини към няколко научни програми през програмния период 2021-27 г. – “Хоризонт Европа”, “Евратом” (в това число ITER) и “Коперник”. За текущите бенефициенти по линия на “Хоризонт 2020” във Великобритания, редът и условията ще останат същите, както са договорени съгласно Споразумението за оттегляне.

Великобритания няма да участва в следващата образователната програма “Еразъм+”, но въвежда нова международна образователна програма за обмен “Тюринг”, която предвижда финансиране от над 100 милиона британски лири за около 35 000 студенти в университети, колежи и училища за работа или обмен в чужбина от септември 2021 г. Институциите на Обединеното кралство ще могат да участват в програмата от началото на 2021 г., а университети, колежи и училища могат без забавяне да започнат подготовка за бъдещо сътрудничество с международни партньори. Повече информация за програмата Тюринг може да намерите тук.