България и Службата на Европейската комисия за наука и знания представят актуален информационен бюлетин за наука

България и Службата на Европейската комисия за наука и знания представят актуален информационен бюлетин за наука

JRC помага за възстановяване от коронавируса

През март учените от Съвместният изследователски център (JRC) създадоха контролен материал, който да се използва за проверка на правилното действие на тестовете за коронавируса. Националните лаборатории могат да проверяват дали техните тестове откриват вируса в пробите; ако да, тестовете действат, ако не, те няма да открият и реалния вирус. Това помага да се изключат погрешните отрицателни показания. Дарени са проби на националните лаборатории в цяла Европа и извън нея.

В периода на максимума на разпространение на вируса Европейската лаборатория за управление на кризи към JRC постави начало на уникална база данни с противоепидемични мерки и регистрирани случаи, обхващаща 35 държави в Европа. Тя включва местни данни за броя на заразените и починалите, като се поставя ударение върху социалното дистанциране, международната и вътрешната мобилност, както и достъпа до основни стоки и услуги.

Това са само няколко примера за приноса на JRC за реакцията на Европейската комисия на кризата с Covid-19, за управление на извънредната ситуация, предвиждане на въздействието от нея и подкрепа за планиране на непредвидените последствия, като същевременно се гледа към бъдещето. Публикувани са прогнозни проучвания и доклади, за да се обхванат няколко социални и икономически предизвикателства, пред които е изправена Европа.

Останалите теми в бюлетина са:

  • ЕС се отваря отново и JRC открива културни съкровища в България
  • Изменението на климата променя маршрутите на пренасяните от реките замърсители в Черно море
  • Недостиг на валежи в североизточните райони на България
  • JRC подкрепя България и региона на Балканите във връзка със сигурността на доставките на газ
  • Индивидуална устойчивост в България

Можете да изтеглите бюлетина от тук .