България и Румъния ще проведат на 22 януари 2020 г. в гр. Русе консултация за „Хоризонт Европа“.

България и Румъния ще проведат на 22 януари 2020 г. в гр. Русе консултация за „Хоризонт Европа“.

България и Румъния ще проведат на 22 януари 2020 г. в гр. Русе съвместни консултация със заинтересованите страни относно следващата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Европейската комисия, Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и научните изследвания на Република Румъния ще организират съвместно публични консултации като част от процеса на съвместно проектиране на следващата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Домакин на събитието е Русенския университет „Ангел Кънчев“ на 22 януари 2020 г.

На 22 януари 2020 г. Русенския университет „Ангел Кънчев“ ще бъде домакин български и румънски заинтересовани страни за публични консултации като част от процеса на съвместно проектиране на следващата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Русе и Русенския университет „Ангел Кънчев“ дават платформа за български и румънски учени и предприемачи да участват в публични консултации при проектиране на следващата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Българското и румънското министерство на образованието и науката, съвместно с Европейската комисия организират на 22 януари в Русенския университет “Ангел Кънчев”р публични консултациите със заинтересовани страни, като част от процеса на съвместно програмиране на следващата рамкова програма за научни изследвания и иновации “Хоризонт Европа . ”

СВАЛИ: BG_RO_HEU_Stakeholder Consultation_SaveTheDate_Invitation_V0.2