България записа най-доброто си представяне в EUCYS от първото си участие в конкурса през 1997 г. насам.

В хибридното провеждане на конкурса за 2020/21 г. всички български участници спечелиха награди.

Виктор Колев, с проект Neural Abstract Reasoner спечели първа награда и 7000 евро. Повече за проекта му може да научите като прослезите тази препратка. Виктор е студент в Станфорд, а негов научен ръководител е д-р. Светлин Пенков

Йордан Цветков, с проект Training Quadrupeds To Walk Via Evolution Strategies And Sinusoidal Activation Functions спечели втора награда и 5000 евро. Повече за проекта му може да научите като проследите тази препратка. Йордан е студент в Единбург и стажант в лабораторията на проф. Субраманиан Рамамурти.

Христо Тодоров с проект Limited Query Black Box Adversarial Attacks In The Real World спечели наградата на Internaitonal Swiss Talent Forum. Повече за проекта му може да научите като проследите тази препратка. Неговата разработка бе започната на лятната изследователска школа на УчИМИ под ръководството на Кристиян Георгиев, български участник в EUCYS за 2015г. Христо Тодоров е ученик в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

Теодор Кирилов с проект Image Analysis Of Single DNA Molecules спечели наградата на European Synchrotron Radiation Facility.  Повече за проекта му може да научите като проследите тази препратка.  Разработката му е създадена под ръководството на доц. д-р Анастас Господинов от ИМБ-БАН и се използва в института. Теодор Кирилов е ученик от СМГ.

Интервюта със спечелилите конкурса може да откриете като проследите тази препратка. 

Една от наградите на EUCYS бе предоставена от България – покана за участие в Националния Семинар по Теория на Кодирането “Aкад. Стефан Додунеков“. Тя бе спечелена от Зденек Пезлар с проект Interesting Uses Of Algebraic Number Theory. Повече за проектът му може да научите като проследите тази препратка.

Повече информация за конкурса може да намерите като проследите тази препратка.